Partnerséget építünk

Oroszlános Borhotel és Étterem részére!

 

Az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap keretén belül, a Tállyáért Egyesület, a kassai (SK – Kosice ) Nadácia Talentum Cassoviensis Alapítvány együttműködésével kerül sor a FMP-E/1901/4.1/103 azonosító számú projektre. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A program szlogenje:

Partnerséget építünk

 

A Tállyáért Egyesületünk 2014 óta meghatározó közösségi szereplője a Tokaj – hegyaljai térség társadalmának. A civil szerveződés a község és a térség gazdasági, szellemi és kulturális fejlődésének elősegítését tűzte ki célul. Ez a feladat nagyon sokrétű: oktatási, szociális, gazdasági és kulturális területen is igyekszünk olyan lehetőségeket keresni és biztosítani a településen, melyek segítik ezeket az építkező folyamatokat. Számtalan programot, rendezvényt bonyolítottunk le, hol önerőből, hol együttműködve más szervezetek.

Egyesületünknek az Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program LocYougArt című, FMP-E/1901/4.1/103 sz. projekt támogatásával sikerült megvalósítania régi célkitűzését, mely a hazai fiatal képzőművészek támogatása, népszerűsítése országhatáron belül és kívül egyaránt.

Küldetésünknek tekintjük a kortárs képzőművészek rendezvényekkel, kiállításokkal és egyéb marketing tevékenységekkel történő támogatását, népszerűsítését. Azt, hogy segítsük alkotásaik széles körben történő megismerését, terjesztését, értékesítését, miközben határon átnyúló oktatási programmal, korunk kihívásainak megfelelő új lehetőségeket is biztosítunk számukra.

Tállya csodálatos dűlői között elhelyezkedő tó kiváló helyszíne a fenti elképzeléseink megvalósításának. Igényes, környezetbe illő vízi színpad, biztosítja a bemutatók, oktatások bemutatást.

Számtalan programot, rendezvényt bonyolítottunk le, hol önerőből, hol együttműködve más szervezetek. Programokat szerveztünk a helyi közösségnek az összefogás erősítése érdekében, és az ide érkezőknek a borturizmus fellendítése céljából. Emellett gondozásba vettük és megmentettük az enyészettől a környék sok régi épületét, igyekeztünk segíteni a helyi oktatás fejlesztésében, felkarolni a helyi tehetséges képzőművészeket a helyi közösségét és a hagyományos mesterségek képviselőit, őrizni és megmutatni az itteni értékeket a világnak. Ennek keretében olyan kulturális oktatás, kiemelten fiatalok részére is programokat szervez, ami hatására belföldről és külföldről, határon átnyúló területekről is a térségbe vonzza, a magas kulturális értékeket képviselő műalkotásokat és a nemzeti, nemzetiségi, közép-európai, Tokaj-hegyaljai hagyományok iránt érdeklődő látogatókat, akik a magas minőségű tokaji borok igényes fogyasztói is egyben. A kulturális programok szervezése mellett a pályázó az l720-as években barokk stílusban épült Maillot kastélyban megnyitotta a Tállya/ART Galériát, ahol a hazai és a határon túl élő fiatal helyi művészek műveiből állandó kiállítás üzemel Az állandó kiállítás ad helyet a Lavotta János emlékszobának és többek között a több évszázados népművészeti hagyományokat ápoló hegyaljai mesterek úri hímzéses munkáit is.

A probléma a hátrányos helyzetű fiatalok magas munkanélkülisége, a foglalkoztatottság növelése érdekében olyan szakmák elsajátításával a és folyamatos fenntartásával érdemes foglalkozni, amelynek komoly hagyománya van, továbbá olyan tudás átadása, amely a fiatalok régióban maradását elősegíti és támogatja a hozzá kapcsolódó tevékenység a képzőművészetek ágának térségia, magas színvonalú bemutatását. A projekt célja, s egyben missziója, hogy hozzájáruljon a hagyományőrzés tudásának, filozófiájának határon átnyúló s szintű terjesztéséhez; visszanyúlva előző korok és a népi hagyományok világába, mert van kitörés a hátrányos helyzetből, akár értékteremtő, magas színvonalú hivatás tekintetében is azaz vannak eltemetett értékek a között is, bármennyire nem ez látszik. Így továbbá hozzájárulunk ezzel a hátrányos helyzetűek és a helyi társadalom társadalmi elfogadottságához is. Az autentikus hagyományok minél tisztább megjelenítését a projekt keretében a fiatalok képzőművészeti műveinek felhasználásával, azok népszerűsítésével, oktatással segítjük. A partnerek egymás és a fiatal, művészek tevékenységeit is bemutatják a rendezvényeiken.

A projekt eredményeként mobil és telepített színpad és technika beszerzése történik rendszeres rendezvények kialakítása érdekében. A létrejövő végtermékek hozzájárulnak a projekt sikeres megvalósításához. Így segítik a partnerek a történelmi és a helyi művészeti autentikus hagyományok minél tisztább megjelenítését. Főbb célkitűzés az érdekes művészeti ágak bemutatása a célterületen kiállítások keretében, segítve a turisztikai attrakciók létrehozását és a hálózatosodást. További cél a helyi potenciálok, hagyományok kibontakoztatása, értékek feltárása, bemutatása, versenyképesség növelése. Kiállításokat hagyományteremtő szándékkal évente tartjuk projekt megvalósításával a történelmi, művészeti örökségre épített turizmus a képzőművészek fiatalok részére történő oktatása megerősödik. A térségben eltöltött idő, bevétel nő, így a fenntarthatóság is. A turistáknak vonzó lesz a bemutatókon való részvétel, ahol határon túli térség művészeti vonzerőivel találkozhatnak. Ez a tevékenység fokozza, hogy a vendégek további helyeket, keressenek fel, vásároljanak, szállást foglaljanak. Amennyiben több napig tart a látogatás felkereshetik egymás határmenti vidékeit is. A kölcsönhatás egymást erősíti a különböző és ugyanazon ágazatok és földrajzi területek között, hiszen jó hírét viszik a vendéglátásnak és termékeknek, turisztikai és kulturális, művészeti, történelmi kínálatnak.

Ezzel a térségekben keletkező bevételeket, és így a fentarthatóságot jelentősen növelhetik. A létrejövő felületek, rendezvények mind hozzájárulnának a projekt sikeres megvalósításához. Így tervek szerint a projekt fenntartási időszakban és utána is folyamatosan lesznek rendezvények. Cél még a helyi potenciálok, hagyományok, kibontakoztatása, értékek feltárása, bemutatása, erősíteni a helyiek és a határtérség lakóinak kötődését saját térségükhöz híres történelmi személyiségeiken keresztül., szisztematikusan egymásra épülő, tematikus rendezvények lesznek. A rendezvényeken szakmai prezentációk, kiállítások, fiatal művészek műveinek bemutatása, oktatás zajlik. A projekt célja, hogy hozzájáruljon a képzőművészeti hagyományőrzés tudásának, filozófiájának határon átnyúló szintű terjesztéséhez a kiállításokon, és a szükséges eszközök beszerzésén keresztül

A határon átnyúló térségek közötti együttműködés keretében szeretnénk összekötni a két projekt partnert és a magyar-szlovák határtérséget a képzőművészet és híres események közép európai közös örökségi aspektusából. A híres és érdekes helyi képzőművészeti művek, történelemi eseményeket bemutató felületek felállítása határon átnyúló marketing tevékenység felhasználásával kerül megvalósításra. A projekttel megvalósul a helyi környezeti és történelmi kulturális, művészeti, oktatási jellegzetességekhez kapcsolódó kisléptékű, minőségi turizmusfejlesztés támogatása és kiterjesztése szlovákiai-és magyarországi határon átnyúló szintre.

Ennek keretében alapvető célkitűzésünk a helyi történelmi, művészeti hagyományokon alapuló érdekességek kölcsönös, a határ mindkét oldalán történő, népszerűsítésének, fiatalok oktatása és piacra jutásának fejlesztése és a helyi gazdaságok erősítése. Segítenénk az autentikus művészeti, történelmi közép európai hagyományok minél tisztább megjelenítését a projektben, előadásokat tartanánk.  A mobil és telepített kiállító paneleknek szintén szerepük van a határon átnyúló hatás fokozásában, mivel a másik partner rendezvényein is bemutathatóvá vállnak a kiállítások, oktatás. Hasonló szerepet töltenek be a készülő képzőművészeti művek, amelyeket kölcsönösen be lehet mutatni a rendezvényeken is, ezzel hozzájárulva a tudásmegosztáshoz magyarországi és szlovákiai oldalon egyaránt.

hu_HUMagyar